สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงาน ต่างๆ ที่ควรทราบ

กรมศุลกากร 1164

www.customs.go.th

 

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์ 0-2512-0123 ต่อ 800-808

 http://www.mocservicelink.go.th    

 

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์         0-2507-7000  

http://www.ops.moc.go.th

 

สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า 0-2507-5293

 http://www.price.moc.go.th

 

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 0-2-507-7444

 http://www.dtn.moc.go.th

 

สายด่วน  FTA         0-2507-7555

 http://www.thaifta.com

 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 1570

 http://www.dbd.go.th

 

กรมส่งเสริมการส่งออก 1169

http://www.debthai.go.th

 

กรมการค้าต่างประเทศ 1385

http://www.dft.moc.go.th

 

กรมการค้าภายใน 1569

http://www.dit.go.th

 

กรมการประกันภัย 1186

http://www.doi.go.th

 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา         1368

http://www.ipthailand.org

Tags : พิธีการ ศุลกากร ชิปปิ้ง

view