สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สินค้าต้องมีใบอนุญาตจาก สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม

โยธาและวัสดุก่อสร้าง

 

1มอก. 15 เล่ม 1-2547 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เล่ม 1 ข้อกำหนดเกณฑ์คุณภาพ

วันที่มีผลใช้บังคับ : 23 ธ.ค. 2548   

 

2มอก. 20-2543 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กเส้นกลม

วันที่มีผลใช้บังคับ : 8 ต.ค. 2547      

 

3มอก. 24-2548 เหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย

วันที่มีผลใช้บังคับ : 21 พ.ค. 2549   

 

4มอก. 95-2540 ลวดเหล็กกล้าสำหรับคอนกรีตอัดแรง

วันที่มีผลใช้บังคับ : 30 มี.ค. 2546   

 

5มอก. 348-2540 เหล็กลวดคาร์บอนต่ำ

วันที่มีผลใช้บังคับ : 6 ธ.ค. 2541      

 

6มอก. 420-2540 ลวดเหล็กกล้าตีเกลียวสำหรับคอนกรีตอัดแรง

วันที่มีผลใช้บังคับ : 30 มี.ค. 2546   

 

7มอก. 528-2548 เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป

วันที่มีผลใช้บังคับ : 14 เม.ย. 2551  

 

8มอก. 880-2547 กระจกโฟลตใส

วันที่มีผลใช้บังคับ : 8 มิ.ย. 2548      

 

9มอก. 1227-2539 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน

วันที่มีผลใช้บังคับ : 10 พ.ค. 2541   

 

10มอก. 1228-2549 เหล็กโครงสร้างรูปพรรณขึ้นรูปเย็น

วันที่มีผลใช้บังคับ : 14 เม.ย. 2551  

 

11มอก. 1344-2541 กระจกโฟลตสีตัดแสง

วันที่มีผลใช้บังคับ : 4 พ.ย. 2544     

 

12มอก. 1390-2539 เข็มพืดเหล็กกล้ารีดร้อน

วันที่มีผลใช้บังคับ : 21 ส.ค. 2541   

 

13มอก. 1479-2541 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างทั่วไป

วันที่มีผลใช้บังคับ : 25 ส.ค. 2544   

 

14มอก. 1499-2541 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อน แผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างเชื่อมประกอบ

วันที่มีผลใช้บังคับ : 25 ส.ค. 2544   

 

15มอก. 1501-2552 เหล็กกล้าคาร์บอนทรงแบนรีดร้อน สำหรับงานโครงสร้างเครื่องจักรกล

วันที่มีผลใช้บังคับ : 11 เม.ย. 2554  

 

16มอก. 1735-2542 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วนและแผ่นแถบสำหรับงานท่อ

วันที่มีผลใช้บังคับ : 25 ส.ค. 2544   

 

17มอก. 1999-2543 เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์

วันที่มีผลใช้บังคับ : 5 ก.ย. 2545      

 

18มอก. 2011-2543 เหล็กกล้ารีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ต้านการกัดกร่อนได้ดีในบรรยากาศ

วันที่มีผลใช้บังคับ : 5 ก.ย. 2545      

 

19มอก. 2012-2543 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัด สำหรับงานทั่วไปและงานขึ้นรูป

วันที่มีผลใช้บังคับ : 13 พ.ค. 2545   

 

20มอก. 2060-2543 เหล็กกล้าคาร์บอนรีดร้อนแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง สำหรับงานถังก๊าซ

วันที่มีผลใช้บังคับ : 14 ต.ค. 2545   

 

โภคภัณฑ์


1มอก. 53-2548 ไม้ขีดไฟ

วันที่มีผลใช้บังคับ : 14 พ.ย. 2549   

 

2มอก. 78-2549 ผงซักฟอก

วันที่มีผลใช้บังคับ : 14 ก.ค. 2551   

 

3มอก. 309-2525 ยาจุดกันยุง

วันที่มีผลใช้บังคับ : 15 พ.ค. 2526   

 

4มอก. 332-2537 เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิดผงเคมีแห้ง

วันที่มีผลใช้บังคับ : 27 มี.ค. 2538   

 

5มอก. 685 เล่ม 1-2540 ของเล่น เล่ม 1 ข้อกำหนดทั่วไป

วันที่มีผลใช้บังคับ : 5 ม.ค. 2542      

 

6มอก. 685 เล่ม 2-2540 ของเล่น เล่ม 2 ภาชนะบรรจุและฉลาก

วันที่มีผลใช้บังคับ : 5 ม.ค. 2542      

 

7มอก. 685 เล่ม 3-2540 ของเล่น เล่ม 3 วิธีทดสอบและวิเคราะห์

วันที่มีผลใช้บังคับ : 5 ม.ค. 2542      

 

8มอก. 879-2542 ไฟแช็กก๊าซ

วันที่มีผลใช้บังคับ : 24 ก.ค. 2543   

 

9มอก. 882-2532 เครื่องดับเพลิงยกหิ้วชนิด : โฟม

วันที่มีผลใช้บังคับ : 17 มิ.ย. 2534    

 

10มอก. 969-2533 หัวนมยางสำหรับขวดนม

วันที่มีผลใช้บังคับ : 17 มิ.ย. 2540    

 

11มอก. 1025-2539 หัวนมยางดูดเล่น

วันที่มีผลใช้บังคับ : 19 ก.ย. 2540    

 

12มอก. 1136 -2536 ฟิล์มยืดหุ้มห่ออาหาร

วันที่มีผลใช้บังคับ : 10 พ.ย. 2542   

 

วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

 

1มอก. 4 เล่ม 1-2529 หลอดไฟฟ้า

วันที่มีผลใช้บังคับ : 1 พ.ค. 2530     

 

2มอก. 10-2529 ฟิวส์ก้ามปู

วันที่มีผลใช้บังคับ : 21 พ.ย. 2530   

 

3มอก. 11-2531 สายไฟฟ้าทองแดงหุ้มด้วยโพลิไวนิลคลอไรด์

วันที่มีผลใช้บังคับ : 1 ธ.ค. 2532      

 

4มอก. 23-2521 บัลลาสต์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์

วันที่มีผลใช้บังคับ : 1 เม.ย. 2522     

 

5มอก. 85-2548 ตัวนำลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางสำหรับสายไฟฟ้าเหนือดิน

วันที่มีผลใช้บังคับ : 23 ม.ค. 2551   

 

6มอก. 183-2547 โกลว์สตาร์ตเตอร์สำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์

วันที่มีผลใช้บังคับ : 18 ก.ย. 2549    

 

7มอก. 293-2541 สายไฟฟ้าอะลูมิเนียมหุ้มด้วยฉนวนโพลิไวนิลคลอไรด์

วันที่มีผลใช้บังคับ : 27 ธ.ค. 2542   

 

8มอก. 344-2549 ขั้วรับหลอดฟลูออเรสเซนซ์และขั้วรับสตาร์ตเตอร์

วันที่มีผลใช้บังคับ : 13 ก.ค. 2551   

 

9มอก. 366-2547 เตารีดไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

วันที่มีผลใช้บังคับ : 26 ธ.ค. 2548   

 

10มอก. 812-2548 มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

วันที่มีผลใช้บังคับ : 23 ม.ค. 2551   

 

11มอก. 824-2551 สวิตช์ไฟฟ้าใช้ในที่อยู่อาศัยและสิ่งติดตั้งทางไฟฟ้ายึดกับที่ที่คล้ายกัน : ข้อกำหนดทั่วไป

วันที่มีผลใช้บังคับ : 18 พ.ย. 2551   

 

12มอก. 870-2532 เตาไฟฟ้าชนิดตัวทำความร้อนแบบเปลือย เฉพาะด้านความปลอดภัย

วันที่มีผลใช้บังคับ : 21 ก.ย. 2536    

 

13มอก. 909-2548 เครื่องตัดวงจรกระแสเหลือแบบมีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน

วันที่มีผลใช้บังคับ : 19 พ.ย. 2550   

 

14มอก. 934-2533 พัดลมไฟฟ้ากระแสสลับ เฉพาะด้านความปลอดภัย

วันที่มีผลใช้บังคับ : 25 ธ.ค. 2534   

 

15มอก. 956-2533 หลอดฟลูออเรสเซนซ์ เฉพาะด้านความปลอดภัย

วันที่มีผลใช้บังคับ : 25 ก.ย. 2534    

 

16มอก. 1039-2547 หม้อหุงข้าวไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

วันที่มีผลใช้บังคับ : 21 ก.พ. 2549   

 

17มอก. 1195-2536 เครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์เกี่ยวข้องที่ใช้กับแหล่งจ่ายไฟฟ้าประธาน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย และงานทั่วไปที่มีลักษณะคล้ายกัน เฉพาะด้านความปลอดภัย

วันที่มีผลใช้บังคับ : 31 ส.ค. 2545   

 

18มอก. 1291-2545 ระบบกำลังไฟฟ้าต่อเนื่อง

วันที่มีผลใช้บังคับ : 26 เม.ย. 2547  

 

19มอก. 1389-2539 เครื่องอบผ้า : เฉพาะด้านความปลอดภัย

วันที่มีผลใช้บังคับ : 23 มี.ค. 2545   

 

20มอก. 1462-2548 เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัย

วันที่มีผลใช้บังคับ : 21 ส.ค. 2550   

 

21มอก. 1509-2547 กระทะไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

วันที่มีผลใช้บังคับ : 27 เม.ย. 2549  

 

22มอก. 1693-2547 เครื่องทำน้ำร้อนไฟฟ้า น้ำผ่านร้อนทันที เฉพาะด้านความปลอดภัย

วันที่มีผลใช้บังคับ : 23 เม.ย. 2549  

 

23มอก. 1773-2548 เตาไมโครเวฟสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย

วันที่มีผลใช้บังคับ : 21 ส.ค. 2550   

 

24มอก. 1955-2542 บริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน : ขีดจำกัดสัญญาณรบกวนวิทยุ

วันที่มีผลใช้บังคับ : 11 ส.ค. 2545   

 

25มอก. 1985-2549 เครื่องใช้ไฟฟ้าสำหรับการดูแลผิวหรือผม เฉพาะด้านความปลอดภัย

วันที่มีผลใช้บังคับ : 14 ก.ค. 2551   

 

26มอก. 2062-2543 กระติกน้ำร้อนไฟฟ้า เฉพาะด้านความปลอดภัย

วันที่มีผลใช้บังคับ : 26 เม.ย. 2547  

 

27มอก. 2134-2545 เครื่องปรับอากาศสำหรับห้อง เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน

วันที่มีผลใช้บังคับ : 11 มี.ค. 2548   

 

28มอก. 2165-2548 เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-10 : เคเบิลภายนอกอาคาร -ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมติดตั้งในท่อร้อยสายและฝังดินโดยตรง

วันที่มีผลใช้บังคับ : 26 ม.ค. 2550   

 

29มอก. 2166-2548 เคเบิลเส้นใยนำแสง เล่ม 3-20 เคเบิลภายนอกอาคาร -ข้อกำหนดคุณลักษณะเป็นรายกลุ่มสำหรับเคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคม แขวนในอากาศรับน้ำหนักตัวเองได้

วันที่มีผลใช้บังคับ : 22 มิ.ย. 2550    

 

30มอก. 2186-2547 ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : ประสิทธิภาพพลังงาน

วันที่มีผลใช้บังคับ : 23 ธ.ค. 2549   

 

31มอก. 2202-2547 สายไฟฟ้าแรงดันสูงหุ้มด้วยฉนวนครอสลิงกด์พอลิเอทิลีน สำหรับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดตั้งแต่ 60 กิโลโวลต์ ถึง 115 กิโลโวลต์

วันที่มีผลใช้บังคับ : 15 ต.ค. 2549   

 

32มอก. 2214-2548 ตู้เย็นสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัย เฉพาะด้านความปลอดภัย

วันที่มีผลใช้บังคับ : 23 ธ.ค. 2549   

 

33มอก. 2217-2548 เซลล์และแบตเตอรี่ทุติยภูมิที่มีอิเล็กโทรไลต์แอลคาไลน์หรืออิเล็กโทรไลต์อื่นที่ไม่ใช่กรด สำหรับการใช้งานแบบพกพา เฉพาะด้านความปลอดภัย

วันที่มีผลใช้บังคับ : 26 ม.ค. 2550   

 

34มอก. 2425-2552 เครื่องตัดวงจรใช้กระแสเหลือแบบไม่มีอุปกรณ์ป้องกันกระแสเกิน สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและใช้ในลักษณะที่คล้ายกัน เล่ม 1 หลักเกณฑ์ทั่วไป

วันที่มีผลใช้บังคับ : 8 เม.ย. 2554     

 

35มอก. 2434-2552 สายเคเบิลโทรคมนาคม ตัวนำทองแดง หุ้มฉนวนพอลิโอเลฟิน สำหรับการติดตั้งแบบแขวนในอากาศ

วันที่มีผลใช้บังคับ : 17 ธ.ค. 2553   

 

36มอก. 2440-2552 เครื่องใช้เหล็กกล้าไร้สนิม:ภาชนะหุงต้มที่มีรอยประสาน

วันที่มีผลใช้บังคับ : 18 ส.ค. 2554   

 

วิศวกรรมของไหล


1มอก. 17-2532 ท่อพีวีซีแข็งสำหรับใช้เป็นท่อน้ำดื่ม

วันที่มีผลใช้บังคับ : 14 ก.ย. 2533    

 

2มอก. 2066-2552 ฝักบัวอาบน้ำ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ

วันที่มีผลใช้บังคับ : 19 ม.ค. 2554   

 

3มอก. 2067-2552 ก๊อกน้ำสำหรับเครื่องสุขภัณฑ์ เฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม : การประหยัดน้ำ

วันที่มีผลใช้บังคับ : 19 ม.ค. 2554   

 

อาหาร


1มอก. 51-2530 สับปะรดกระป๋อง

วันที่มีผลใช้บังคับ : 15 พ.ค. 2531   

 

วิศวกรรมส่งผ่านความร้อน


1มอก. 27-2543 ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว

วันที่มีผลใช้บังคับ : 27 มี.ค. 2545   

 

2มอก. 950-2547 แอลกอฮอล์แข็งสำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง

วันที่มีผลใช้บังคับ : 3 ก.พ. 2549     

 

วิทยาศาสตร์การแพทย์


1มอก. 30-2542 ไนทรัสออกไซด์ที่ใช้ในการแพทย์

วันที่มีผลใช้บังคับ : 6 ก.ย. 2543      

 

2มอก. 531-2546 ภาชนะพลาสติกสำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์เภสัชปราศจากเชื้อ

วันที่มีผลใช้บังคับ : 29 ม.ค. 2548   

 

3มอก. 539-2546 คาร์บอนไดออกไซด์การแพทย์

วันที่มีผลใช้บังคับ : 10 ม.ค. 2548   

 

4มอก. 540-2545 ออกซิเจนการแพทย์

วันที่มีผลใช้บังคับ : 16 ส.ค. 2547   

 

สีและวาร์นิช


1มอก. 496-2526 ทินเนอร์สำหรับแลกเกอร์

วันที่มีผลใช้บังคับ : 31 มี.ค. 2528   

 

2มอก. 520(1)-2527 ทินเนอร์สำหรับสีพ่นรถยนต์แห้งเร็วไนโตรเซลลูโลส

วันที่มีผลใช้บังคับ : 27 ต.ค. 2528   

 

3มอก. 1149-2548 สีเทียน

วันที่มีผลใช้บังคับ : 22 มิ.ย. 2550    

 

วิศวกรรมเครื่องกลและยานพาหนะ


1มอก. 196-2536 กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ : กระจกหลายชั้น

วันที่มีผลใช้บังคับ : 21 ก.ย. 2537    

 

2มอก. 197-2536 กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ : กระจกเทมเปอร์

วันที่มีผลใช้บังคับ : 21 ก.ย. 2537    

 

3มอก. 198-2536 กระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์ : กระจกโซนเทมเปอร์

วันที่มีผลใช้บังคับ : 21 ก.ย. 2537    

 

4มอก. 341-2543 ท่อไอเสียรถจักรยานยนต์

วันที่มีผลใช้บังคับ : 25 ส.ค. 2544   

 

5มอก. 369-2539 หมวกนิรภัยสำหรับผู้ใช้ยานพาหนะ

วันที่มีผลใช้บังคับ : 28 ก.พ. 2540   

 

6มอก. 370-2552 ถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวสำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายใน

วันที่มีผลใช้บังคับ : 8 ส.ค. 2553     

 

7มอก. 683-2530 ยางในรถจักรยานยนต์

วันที่มีผลใช้บังคับ : 16 มี.ค. 2551   

 

8มอก. 721-2551 เข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์

วันที่มีผลใช้บังคับ : 26 ก.พ. 2554   

 

9มอก. 787-2551 เครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็กระบายความร้อนด้วยน้ำ

วันที่มีผลใช้บังคับ : 28 มิ.ย. 2553    

 

10มอก. 1040-2541 น้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสองจังหวะ

วันที่มีผลใช้บังคับ : 4 ส.ค. 2548     

 

11มอก. 1884-2542 เหล็กกล้ารีดร้อนทนแรงดึงสูงแผ่นม้วน แผ่นแถบ แผ่นหนา และแผ่นบาง ที่ปรับปรุงสมบัติการขึ้นรูป สำหรับงานโครงสร้างรถยนต์

วันที่มีผลใช้บังคับ : 4 พ.ย. 2544     

 

12มอก. 2140-2546 เหล็กกล้ารีดเย็นแผ่นม้วน แผ่นแถบ และแผ่นตัดสำหรับงานรถยนต์

วันที่มีผลใช้บังคับ : 10 ม.ค. 2548   

 

13มอก. 2155-2546 รถยนต์ขนาดเล็กที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ระดับที่ 6

วันที่มีผลใช้บังคับ : 10 ม.ค. 2548   

 

14มอก. 2160-2546 รถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซิน เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 7

วันที่มีผลใช้บังคับ : 10 ม.ค. 2548   

 

15มอก. 2315-2551 รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 4

วันที่มีผลใช้บังคับ : 1 มี.ค. 2552      

 

16มอก. 2320-2552 รถยนต์ขนาดใหญ่ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยประกายไฟที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือก๊าซปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิง เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 1

วันที่มีผลใช้บังคับ : 15 ก.ย. 2554    

 

17มอก. 2350-2551 รถจักรยานยนต์ เฉพาะด้านความปลอดภัย : สารมลพิษจากเครื่องยนต์ ระดับที่ 6

วันที่มีผลใช้บังคับ : 1 มี.ค. 2552      

 

เคมี

1มอก. 1746-2545 แอมโมเนียมไนเทรตสำหรับวัตถุระเบิดแอนโฟ

วันที่มีผลใช้บังคับ : 8 ต.ค. 2547

 

ที่มา : สำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรม

http://app.tisi.go.th/standard/comp_tha.html

view