สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สินค้าควบคุมการนำเข้า

สินค้าควบคุมการนำเข้า

 

สินค้าห้ามนำเข้า

 

1.เครื่องเล่นเกม

2.ตู้เย็น ตู้ทำน้ำเย็น ตู้แช่หรือตู้แช่แข็งที่ใช้สารซีเอฟซี

3.เครื่องยนต์ ส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่ใช้แล้วของรถจักรยนต์

4.ยางรถยนต์ที่ใช้แล้ว

5.มาตรการคว่ำบาตรต่อสาธารณรัฐเซียร์ราลีโอน

6.มาตรการคว่ำบาตรต่อสาธารณรัฐไลบีเรีย

7.ไม้ซุงและไม้แปรรูปประเภทไม้สัก ไม้ยาง และไม้ที่มีชนิดตรงกับไม้หวงห้ามตามแนวชายแดนจังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี

8.ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร

 

สินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้า

 

1.ยาเภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป

2.สารเคลนบิวเตอรอล

3.สารอัลบิวเตอรอลหรือซัลบิวตามอล

4.ชิ้นส่วนเครื่องแต่งกายเฉพาะที่ยังไม่สำเร็จรูป

5.หิน

6.รถยนต์ใช้แล้ว

7.รถจักรยานยนต์ใช้แล้ว

8.รถยนต์บรรทุกคนโดยสารที่ใช้แล้ว

9.เครื่องยนต์ดีเซลที่ใช้แล้ว

10.ทองคำ

11.เหรียญโลหะ

12.โบราณวัตถุ

13.เครื่องจักรที่สามารถใช้เพื่อประโยชน์ในการละเมิดลิขสิทธิ์เทปเพลง วีดีโอเทป และแผ่นซีดี

14.เครื่องพิมพ์ร่องลึกหรือเครื่องพิมพ์อินทาลโย และเครื่องถ่ายเอกสารชนิดสอดสี

15.เศษ เศษตัด และของที่ใช้ไม่ได้ซึ่งเป็นพลาสติก

16.เลื่อยโซ่

17.ปลาป่นชนิดโปรตีนต่ำกว่า 60 %

 

สินค้าที่ต้องชำระค่าธรรมเนียมพิเศษการนำเข้า

 

1.ปลาป่นชนิดโปรตีนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไป

2.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

3.กากถั่วเหลือง

 

สินค้าเปิดตลาดตามข้อผูกพันของ WTO

 

1.น้ำนมดิบและเครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง

2.นมผงขาดมันเนย

3.หัวมันฝรั่ง

4.หอมหัวใหญ่

5.กระเทียม

6.มะพร้าว

7.ลำไยแห้ง

8.เมล็ดกาแฟ  ผลิตภัณฑ์กาแฟ

9.ชา

10.พริกไทย

11.ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

12.ข้าว

13.เมล็ดถั่วเหลือง

14.เนื้อมะพร้าวแห้ง

15.เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่

16.น้ำมันถั่วเหลือง

17.น้ำมันปาล์ม และน้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม

18.น้ำมันมะพร้าว

19.น้ำตาล

20.กากถั่วเหลือง

21.เส้นไหมดิบ

 

สินค้าที่ต้องมีหนังสือรับรอง/ขึ้นทะเบียนประกอบการนำเข้า

 

1.น้ำมันแนฟทา

2.น้ำมันเบนซิน

3.น้ำมันก๊าด

4.น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว

5.ก๊าซปิโตรเลียม

6.เพชรที่ยังไม่ได้เจียระไน

7.ไม้และไม้แปรรูปทุกชนิดรวมทั้งสิ่งประดิษฐ์ เครื่องใช้หรือสิ่งอื่นใดที่ทำด้วยไม้

8.ปลาทูนาชนิดครีบเหลืองและผลิตภัณฑ์

9.ภาชนะเซรามิกและภาชนะโลหะเคลือบที่ใช้บรรจุอาหาร

 

 

สินค้าห้ามนำเข้าและส่งออก

 

1.สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์

2.สินค้าปลอมหรือเลียนแบบเครื่องหมายการค้า

3.การห้ามส่งออกอาวุธและยุทโธปกรณ์ไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี และการห้ามนำเข้าอาวุธและยุทโธปกรณ์ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

4.การห้ามส่งออกอาวุธและยุทโธปกรณ์ไปยังสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านและการห้ามนำเข้าอาวุธยุทโธปกรณ์ที่ส่งมาจากหรือมีแหล่งกำเนิดจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

 

สินค้าที่ต้องขออนุญาตนำเข้าและส่งออก

 

1.สารกาเฟอีน

2.สารโพแทสเซียมเปอร์แมงกาเนต

 

ที่มา :กรมการค้าต่างประเทศ

view